KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU VIỆT NHẬT THUỘC CÔNG TY TNHH HỒNG NHẤT